Artykuły

  • Victoria Dunaeva, PhD „Innovations in Psychological  Diagnostics and Psychotherapy” w:„There’s more to Fear than Fear  Itself: Fears and Anxieties in the 21st Century”. Edited by Izabela Dixon, Selina E. M. Doran and Bethan Michael, 2016, Inter-Disciplinary Press, Oxford, United Kingdom. Format: eBook (PDF) ISBN 978-1-84888-404-5. (pages 103-110).   http://www.academia.edu/29193767/Theres_More_to_Fear_than_Fear_Itself.pdf
  • Victoria Dunaeva, PhD, ”Zastosowanie innowacyjnych urządzeń w łagodzeniu skutków stresu przewlekłego” w:„Cywilizacja zdrowia” (red. Mateusz Warchał), Wyd.e-bookowo, 2016, ISBN/ISSN: 978-83-7859-736-0. S.85-90. http://libra.ibuk.pl/book/166109
  • Victoria Dunaeva, PhD, „Wokół samotności i osamotnienia (spojrzenie psychologiczne)”, w: W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego : praca zbiorowa. T. 3 / pod redakcją Daniela Kadłubca, Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Andrzeja Kasperka, Cieszyn : wyd. Arka,  2017, ISBN :9788394848224, s.41-49.