Badanie Typu Osobowości

  • Dostosuj

Mamy w naszej ofercie  badanie typu psychologicznego, w oparcie o zdjęcie (według koncepcji psychoanalitycznej Carla Junga oraz socjoniki ). 

Badanie Typu Osobowości  pomaga zrozumieć silne i słabe strony swojej osobowości, dzięki czemu można się nauczyć przezwyciężać własne ograniczenia i być dla siebie największym wsparciem.

Jest pomocne w doborze odpowiednich technik radzenia sobie ze stresem, w zrozumieniu własnych reakcji emocjonalnych i prawdziwych przyczyn naszych niepowodzeń życiowych. 

Jest niezbędne dla uświadomienia naszych problemów w komunikacji z innymi ludźmi, może nas nauczyć rozmawiać z naszym otoczeniem w sposób przekonujący i zdecydowany. 

Za pomocą tego badania możemy zapobiec poważnym problemom w naszym związku, w relacjach z naszymi dziećmi, rodzicami, krewnymi. 

Zrozumienie mechanizmu działania naszej indywidualnej psychiki pomaga nam w pełni, świadomie wykorzystać swój potencjał.