Terapia małźeńska (terapia par)

W relacjach małżeńskich/partnerskich pod wpływem trudnych okoliczności życiowych mogą zdarzać się kryzysy, stwarzające  duże ryzyko rozstania albo nawet rozwodu. 

Dlaczego tak się dzieje? Możemy bardzo się kochać, przysięgać, że nigdy nie zostawimy swojego partnera  w ciężkiej biedzie i chorobie,  wierzyć, że nasz współmałzonek/ukochany/ukochaną nas nigdy nie opuszczą, ale .. stało się..chcą odejść..Przestajemy się dogadywać, obwiniamy się nawzajem, czując olbrzymie cierpienie. 

Przejść przez kryzysy finansowe, wyczerpującą chorobę, kłopoty rodzinne może nie każda para. Wiele zależy nie tylko od prawdziwej chęci  obu stron, by uratować związek. Ważne, by każdy z partnerów dążył do zrozumienia postawy życiowej  innej osoby,  jej pewnych ograniczeń psychologicznych, doceniał swojego partnera, ale nie osądzał, biorać na siebie własną odpowiedzialność emocjonalną za problemy w relacjach.

Potrzebna jest w tym celu dojrzałość emocjonalna, wewnętrzna stabilność, natomiast w sytuacjach kryzysowych  często ujawniają się w nas nieprzerobione traumy z dzieciństwa i odczuwamy wtedy tylko ból, bezradność, żal i urazę  wobec partnera.

Celem terapii małżeńskiej jest 1. uświadomienie prawdziwych emocjonalnych potrzeb każdego z małżonków (partnerów), które prawdopodobnie nie zostały zaspokojone w związku

2. zrozumienie przyczyn swojego zachowania, emocjonalnych reakcji  w relacjach z partnerem.

3. wypracowanie wspólnego sposobu rozwiązywania problemów w związku . 

Spotkania przebiegają w atmosferze wzajemnego szacunku i wzajemnego wsparcia. 

http://www.activus-aspectus.eu/images/2.jpg