Nowoczesne techniki psychoterapii

Stosujemy nowoczesne techniki psychoterapeutyczne, mające na celu uwolnienie od negatywnych wspomnień i konsekwencji traum psychologicznych, pozwalające na uzyskanie większej kontroli nad własnymi emocjami i komfortu psychologicznego oraz sprzyjające zmianie niewłaściwych przekonań.

Wśród nowoczesnych metod i technik, którymi się posługujemy: 

  • Metoda EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)– rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia dla leczenia stresu pourazowego (PTSD). 
  • Technika mindfulness (uważność), celem której  jest nauczenie się dostrzegania i akceptacji wszystkich własnych emocji, myśli i uczuć. Jest to sposób na konstruktywny dialog z własnymi procesami myślowymi, z samym sobą, umiejętność uzyskania stanu spokoju i równowagi, niezależnie od okoliczności zewnętrznych.
  • Terapia akceptacji i zaangażowania (Acceptance and commitment therapy - ACT), która opiera się na programie podstawowych badań nad działaniem ludzkiego umysłu. Wywodzi się z terapii behawioralnej. Metoda ta pomaga opracować nowy sposób podejścia do rozwiązywania konfliktów emocjonalnych w każdym indywidualnym przypadku.
  • Focusing – Metoda została opracowana przez amerykańskiego filozofa i psychologa Eugena Gendlina, współpracownika Carla Rogersa na Uniwersytecie w Chicago. Celem tej metody jest nauczanie odczytywania sygnałów, płynących  z ciała oraz rozwój umiejętności skutecznego rozwiązywania swoich konfliktów wewnętrznych.
  • Metoda Recall Healing, celem której jest odnalezienie źródła chorób i życiowych problemów, ujawnienie głębokich i często nieuświadomionych konfliktów emocjonalnych, mających bezpośrednich wpływ na zdrowie.
  • Techniki stosowane w ramach Psychologii Pozytywnej.
  • Metody projekcyjne (służą do badania stanów i dyspozycji emocjonalnych, pomagają wyjaśnić przyczynę lęków, fobii, niepokoju. Oparte na koncepcji twórcy psychologii analitycznej Carla Junga).  

Zapraszamy także  na badanie typu psychologicznego, w oparciu zdjęcie (według koncepcji Carla Junga i Majers-Briggs). Badanie pomaga zrozumieć silne i słabe strony swojej osobowości, dzięki czemu można się nauczyć przezwyciężać własne ograniczenia i być dla siebie największym wsparciem. Jest pomocnym narzędziem w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych oraz w realizacji celów zawodowych.

Proponujemy muzykoterapię odpowiednio dobraną dla każdego typu psychologicznego.